PaTz overleg

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. Palliatieve zorg is zorg voor mensen waarvoor geen genezing meer mogelijk is. In Nieuwegein is er een PaTz-groep van de huisartsen van de Mondriaanlaan.. lees meer →