20 okt 2015

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. Palliatieve zorg is zorg voor mensen waarvoor geen genezing meer mogelijk is.

In Nieuwegein is er een PaTz-groep van de huisartsen van de Mondriaanlaan en Diepenbrocklaan en de thuiszorgorganisaties Vitras en Buurtzorg.

Onze oncologiefysiotherapeuten Monique en Marion nemen ook deel aan dit overleg dat minimaal 6x per jaar plaatsvindt.

[begin]